Poseidon

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Poseidon III

Labyrint Poseidon

Speleologický průzkum zde začal až v jarních měsících 2007. Severní ohraničení představuje puklina vzniklá na stejné linii jako puklina u věže Hláska. Jižní ohraničení představují pukliny a suťové jeskyně v blízkosti věže Pavlač.


Poseidon III a sousední Poseidon II jsou od sebe odděleny velmi úzkou soutěskou Sibiř. Spodní část soutěsky je navíc v jednom úseku přehrazena velkou blokovou sutí, která vytváří jeskynní prostoru. Celková denivelace je 90 m. Nejnižší místo (605 m n. m.) je totožné s nejnižším místem Poseidonu II. Nejvyšší místo (695 m n. m.) se nachází v puklinové propasti ve věži Pavlač. Délka dokumentovaných prostor k 30. 11. 2007 je 4 938 m.V této části systému, na rozdíl od předcházejících, převažují rozsáhlá vrcholová suťoviště (suťový typ jeskyní). Bloková suť sestupuje do hlubokých depresí vytvořených na puklinových zónách. Jeskyně (resp. propasti) puklinového typu pak přecházejí při okraji skalního masivu v otevřené pukliny. V balvanitých
až blokových sutích je vytvořena řada rozsáhlých podzemních prostor
(Sluj u vyhlídky, Pavoučí jeskyně) i drobnějších slují
(např. Kyklop, Pod skalním mostem, Sluj Gorgon).


Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky